Ανακοινώσεις  
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 33518/20-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (08/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ημερίδα "Σπουδές στο Εξωτερικό και τεχνικές αναζήτησης εργασίας"
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αθήνας και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας, διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Σπουδές στο Εξωτερικό και τεχνικές αναζήτησης εργασίας».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.


Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετάσχουν φοιτητές και απόφοιτοι του ΤΕΙ Αθήνας προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα που τους αφορούν.


Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 5385182 ή στο
email: career@teiath.gr

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.


Περισσότερα: http://dasta.teiath.gr/Career/Events/4349.html


Πρόσκληση - Πρόγραμμα ημερίδας

Αφίσα ημερίδας
 


                              


^ Αρχή Σελίδας