Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ημερίδα "Σπουδές στο Εξωτερικό και τεχνικές αναζήτησης εργασίας"
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αθήνας και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας, διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Σπουδές στο Εξωτερικό και τεχνικές αναζήτησης εργασίας».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.


Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετάσχουν φοιτητές και απόφοιτοι του ΤΕΙ Αθήνας προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα που τους αφορούν.


Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 5385182 ή στο
email: career@teiath.gr

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.


Περισσότερα: http://dasta.teiath.gr/Career/Events/4349.html


Πρόσκληση - Πρόγραμμα ημερίδας

Αφίσα ημερίδας
 


                              


^ Αρχή Σελίδας