Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (17/10/2018)
Διαβούλευση για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Ο-Ε), το επόμενο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) (15/10/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής) συνολικού ποσού 32.179,03 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το υποέργο 6 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του ΥΠΠΕΘ (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #7.192,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια Υπερ -υπολογιστή, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιωμένος Μεταγωγέας Πλάσματος για τη Συμπίεση Μικροκομματικών Παλμών Υψηλής Ισχύος» (11/10/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού #4.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRIMAGE: An optimized trimodality (PET/MR/EEG) imaging tool for schizophrenia» (09/10/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ημερίδα «Σπουδές εντός και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και τεχνικές αναζήτησης εργασίας»
To Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας και η ΔΑΣΤΑ, σε συνέχεια της ημερίδας «Σπουδές στο εξωτερικό και τεχνικές αναζήτησης εργασίας»
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, σας προσκαλούν στην Ημερίδα με τίτλο

«Σπουδές εντός και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και τεχνικές αναζήτησης εργασίας»

που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 στο Αμφιθέατρο Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας, ώρα 10:30 πμ με 14:00 μμ.

Λίστα προσκεκλημένων:
  • Βritish Council
  • Institut français de Grèce
  • Let’s go study Australia
  • Crème de la Crème Human Resources


Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Διασύνδεσης

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Συνημμένα:


^ Αρχή Σελίδας