Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ημερίδα «Σπουδές εντός και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και τεχνικές αναζήτησης εργασίας»
To Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Αθήνας και η ΔΑΣΤΑ, σε συνέχεια της ημερίδας «Σπουδές στο εξωτερικό και τεχνικές αναζήτησης εργασίας»
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, σας προσκαλούν στην Ημερίδα με τίτλο

«Σπουδές εντός και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και τεχνικές αναζήτησης εργασίας»

που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 στο Αμφιθέατρο Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας, ώρα 10:30 πμ με 14:00 μμ.

Λίστα προσκεκλημένων:
  • Βritish Council
  • Institut français de Grèce
  • Let’s go study Australia
  • Crème de la Crème Human Resources


Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Διασύνδεσης

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Συνημμένα:


^ Αρχή Σελίδας