Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Συμμετοχή ως εταίροι σε προτάσεις θεματικών δικτύων του προγράμματος URBACT II
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ)
 

Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα, 10557 Αθήνα
Τηλ. : 210 3726000   
FAX: 210 3726028,
e-mail:eyssaap@mnec.gr 

Αγαπητοί Συνεργάτες,
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του προγράμματος URBACT II 
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων του 3ου Κύκλου προκηρύξεων, η Επιτροπή Παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 23 Απριλίου 2012, αποφάσισε την έγκριση δεκαεννέα (19) Θεματικών Δικτύων. 
Υπογραμμίζουμε ότι, οι επιλεγμένες προτάσεις που περνούν στο στάδιο υλοποίησης υποχρεούνται να συμπληρώσουν το εταιρικό τους σχήμα με τη συμμετοχή επιπλέον εταίρων (πόλεις, πανεπιστήμια, Διαχειριστικές Αρχές, κλπ.). 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε ως εταίροι στις παραπάνω προτάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους αντίστοιχους Επικεφαλής Εταίρους ( www.urbact.eu ).  
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις εγκεκριμένες προτάσεις, δείτε μία περίληψη στο συνημμένο αρχείο και  μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5149  
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι με βάση την υπ.αρ. 38411/ΕΥΘΥ1836 Απόφαση η Εθνική Συμμετοχή των δικαιούχων στα δίκτυα του προγράμματος URBACT δύναται να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.  

Γιάννης Φίρμπας                                                                    
Προϊστάμενος  ΕΥΣΣΑΑΠ

^ Αρχή Σελίδας