Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας»

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Αθήνας»


Το έργο τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας
www.teiath.gr
και στην ιστοσελίδα της διαχειριστικής αρχής http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/ από τις 5/4/2012 έως την 21/4/2012.

Δεν κατατέθηκαν σχόλια.


^ Αρχή Σελίδας