Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ICI ECP (EACEA 44/2012)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ICI ECP (EACEA 44/2012)

Σας ενημερώνουμε ότι  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων (EACEA/44/12) για το πρόγραμμα συνεργασίας ICI ECP, το οποίο προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Δημοκρατία της Κορέας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση δύο τύπων δράσεων: κοινά σχέδια κινητικότητας και προγράμματα απόκτησης κοινών πτυχίων.

Επιλέξιμοι φορείς είναι Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15 Μαΐου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2012_en.php

 

Με εκτίμηση,

Αθηνά Πλέσσα Παπαδάκη

Προϊσταμένη Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τηλ.210-3443182


^ Αρχή Σελίδας