Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
18/04/2013 Χορήγηση Βεβαιώσεων Αποδοχών

Όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες που έλαβαν αμοιβές  από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας μέσα στο 2012 με απόδειξη  παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) καθώς και με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (ΑΕΔ) μπορούν να παραλάβουν την βεβαίωση αποδοχών τους από το λογιστήριο του ΕΛΚΕ (Μήλου 1, 2ος όροφος ).

Οι βεβαιώσεις αποδοχών που αφορούν μέλη ΕΠ, ΔΠ και ΙΔΑΧ έχουν ενσωματωθεί με τις βεβαιώσεις των τακτικών αποδοχών τους  και θα παραληφθούν από το κεντρικό ΤΕΙ. 


^ Αρχή Σελίδας