Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
20/03/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
20-03-2013

Ανακοινώνονται με αξιολογική σειρά οι υποψήφιοι που πληρούν τα από την προκήρυξη απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα στο πλαίσιο της από 21-02-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

Καδιανάκη Αρετή

2

Κυριάκου ΔημήτριοςΕπιπλέον, καταγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που πληρούν τα από την προκήρυξη απαιτούμενα προσόντα αλλά δεν πληρούν τα επιθυμητά προσόντα

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

Μαιπάς Σωτήριος

2

Μελιτά Ουρανία

3

Σκορδιαλός Εμμανουήλ

4

Σκουρογιάννη Νεφέλη - Χριστίνα

5

Φραγκίστα ΣοφίαΟι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν πληρούν τις απαραίτητες από την προκήρυξη προϋποθέσεις σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης.Με βάση το από 19-03-13 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και την Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας επιλέγεται ως συνεργάτης στη Πράξη η κ. Α. Καδιανάκη


^ Αρχή Σελίδας