Ανακοινώσεις  
Επανάληψη της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1501/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή για την «Προμήθεια ενός συστήματος οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct)» στο πλαίσιο του έργου «Έργα Στήριξης της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθηνάς» με εκτιμώμενη άξια 40.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) (05/03/2018)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 9869/30-11-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (02/03/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων έως του ποσού των 1.364,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» (27/02/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδ. έτους 2017-2018» στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας» (27/02/2018)
Πρότυπα έντυπα Συμβάσεων με ισχύ από 08.02.18 έως 28.02.18 (ημερομηνία έγκρισης σύμβασης από ΕΕΕ) με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Καθηγητή Σωτήριο Σούλη (26/02/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
20/03/2013 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
20-03-2013

Ανακοινώνονται με αξιολογική σειρά οι υποψήφιοι που πληρούν τα από την προκήρυξη απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα στο πλαίσιο της από 21-02-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

Καδιανάκη Αρετή

2

Κυριάκου ΔημήτριοςΕπιπλέον, καταγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που πληρούν τα από την προκήρυξη απαιτούμενα προσόντα αλλά δεν πληρούν τα επιθυμητά προσόντα

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

1

Μαιπάς Σωτήριος

2

Μελιτά Ουρανία

3

Σκορδιαλός Εμμανουήλ

4

Σκουρογιάννη Νεφέλη - Χριστίνα

5

Φραγκίστα ΣοφίαΟι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν πληρούν τις απαραίτητες από την προκήρυξη προϋποθέσεις σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης.Με βάση το από 19-03-13 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και την Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας επιλέγεται ως συνεργάτης στη Πράξη η κ. Α. Καδιανάκη


^ Αρχή Σελίδας