Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Επείγουσα Ανακοίνωση Παράταση κατάθεσης προσφορών για την Προκήρυξη (αρ. πρωτ.: 2634/29-04-13) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συσκευή εξομοίωσης συνθηκών ....του Οίκου ATLAS» [ΕΛΗΞΕ]

Επείγουσα Ανακοίνωση                                                                                                                                                       17-05-13

Παράταση κατάθεσης προσφορών 
για την Προκήρυξη (αρ. πρωτ.: 2634/29-04-13) Πρόχειρου Μειοδοτικoύ Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συσκευή εξομοίωσης συνθηκών ηλιακού φωτός του Οίκου ATLAS» για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Θαλής –ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» με κωδικό MIS 376986

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού που είχε
ημερομηνία λήξης στις 14-05-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., δεν προσκομίστηκε καμία προσφορά στα γραφεία του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω μέχρι
στις 27-05-13, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι της προκήρυξης με αρ. πρωτ.:
2634/29-04-13.


^ Αρχή Σελίδας