Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
19/06/2013 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECO INNOVATION 2013 (Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, 2007-2013)
Η νέα προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Eco-innovation για την οικολογική καινοτομία με προϋπολογισμό 31,6 εκατ. ευρώ ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπεί στην εφαρμογή της «οικολογικής καινοτομίας» (eco-innovation) σε ιδέες, προϊόντα και διαδικασίες της αγοράς και της βιομηχανίας.

- Πρόσκληση


^ Αρχή Σελίδας