Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για τo υποέργο 2 «Προμήθεια Λογισμικού και Εξοπλισμού» της πράξης «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα του ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 380444 [ΕΛΗΞΕ]
Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για τo  υποέργο 2  «Προμήθεια  Λογισμικού και  Εξοπλισμού» της πράξης «Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα  του ΤΕΙ Αθήνας» με MIS 380444

- Περίληψη Επαναπροκήρυξης

- Τεύχος Επαναπροκήρυξης

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Σχέδιο σύμβασης

-Λοιπά Παραρτήματα

- Φόρμα στοιχείων επικοινωνίας

^ Αρχή Σελίδας