Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
28/11/2013 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!
28-11-2013

Εν όψει του τέλους της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και προκειμένου το λογιστήριο του Ε.Λ.Κ.Ε. να προλάβει να διεκπεραιώσει και να ενταλματοποιήσει όλες τις δαπάνες του 2013 έως το τέλος του έτους, παρακαλείστε να προσκομίσετε όλα τα παραστατικά δαπανών, μετακινήσεων κ.λπ. στις χειρίστριες των Προγραμμάτων σας έως και 10/12/2013.

Τις επόμενες αγορές σας παρακαλείστε να τις προγραμματίσετε για το επόμενο έτος, το 2014.


^ Αρχή Σελίδας