Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
05/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται τα μέλη ΚΕΟ & ΟΕΣ των Υποέργων της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας», τα οποία σύναψαν Σύμβαση Έργου ιδιωτικού δικαίου με τον ΕΛΚΕ όντας δημόσιοι υπάλληλοι αλλά εν συνεχεία συνταξιοδοτήθηκαν, να επικοινωνήσουν (τηλ.: 210 5385717) με τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που διέπει την περίπτωσή τους.

Από τον ΕΛΚΕ


^ Αρχή Σελίδας