Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων (μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για εκπόνηση μελετών περίπτωσης) στο πλαίσιο του έργου «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ-Αθήνας»
28/02/2014

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της από 29-11-13 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για εκπόνηση μελετών περίπτωσης) στο πλαίσιο του έργου «ΜΟΚΕ του ΤΕΙ-Αθήνας»

Σε συνέχεια του από 19-02-14 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με την από με αρίθμ. 4/25-02-14 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας, επιλέγονται τα παρακάτω μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για εκπόνηση μελετών περίπτωσης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ονοματεπώνυμο Προτεινόμενου

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Γουρουντή Κλεάνθη - ΣΕΥΠ (Τμ.Μαιευτικής) (με Κατερίνα Λυκερίδου)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ζέρβας Ευάγγελος - ΣΤΕΦ (Η/Ν)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Κρεμμύδα Άννα - ΣΔΟ (Διοικ.Επιχειρ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Σαχινίδης Αλέξανδρος - ΣΔΟ (Διοίκ. Επιχειρ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Βογιατζής Ιωαννης - ΣΤΕΦ (Πληροφ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ζέρβα Μαρία - ΣΕΥΠ (Τμ. Προσχολ.Αγωγής), με Σιδηροπούλου-Κανέλλη Τρυφαίνη & Τσαούλα Κωνσταντίνα

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ζωντήρος Δημήτριος - ΣΔΟ (Τμ. Εμπορίας-Διαφ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Καραμπέτσος Σωτήριος - Κουλούρας Γρηγόριος - ΣΤΕΦ (Η/Ν)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Κουμπούρος Ιωάννης - ΣΤΕΦ (Πληροφ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Μπινιώρης Σπυρίδων - ΣΔΟ (Διοικ.Επιχειρ.)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Νομικός Σπυρίδων - ΣΚΣ (Γραφιστική)

Μελέτη Περίπτωσης (case studies)

Ταταρίδης Παναγιώτης - ΣΤΕΤΡΟΔ (Τμ.Οινολογίας & Τεχν.Ποτών)


^ Αρχή Σελίδας