Ανακοινώσεις  
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 3/12-02-2019 (08/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 1/15-01-2019 (28/01/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 2/29-01-2019 (28/01/2019)
Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων Ορθή Επανάληψη (25/01/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 2 Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 327694)
- Περίληψη Προκήρυξης  Ανοιχτού  Τακτικού  Διαγωνισμού  για  το  υποέργο  2  Αναβάθμιση  Πληροφοριακού Συστήματος  Π.Σ.  Λειτουργικών  Υπηρεσιών  στο  ΤΕΙ  ΑΘΗΝΑΣ» που  υλοποιείται  στο  πλαίσιο  της  πράξης  «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 327694)

- Τεύχος Α

- Τεύχος Β

- Τεύχος Γ


- Σχέδιο σύμβασης

- Φόρμα στοιχείων επικοινωνίας^ Αρχή Σελίδας