Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας ανακοινώνει, λόγω της καταλήψεως του Ιδρύματος, την παράταση έως την Παρασκευή 02-10-15 της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των παρακάτω προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 4512/10-09-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της πράξης «ΔΑΣΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ»
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 4525/10-09-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας»
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 4529/10-09-15) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας»

^ Αρχή Σελίδας