Ανακοινώσεις  
Ο νέος ιστότοπος του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ : http://elke.uniwa.gr/ (19/03/2019)
Ενημέρωση για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (27/02/2019)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (27/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 4/26-02-2019 (25/02/2019)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανοιχτές Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Θέσεων
14/10/2015 Πληροφορίες του Εθνικού Σημείου Επαφής για το ICT στον Ορίζοντα 2020 και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
1. Save the date(s): ICT & FET Info-days για τις προκηρύξεις της διετίας 2016-2017
Ημερομηνίες: 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα (ΕΙΕ) & 12 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης)
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/news/events/ekt/index.html

2. Νέα πλατφόρμα διαλόγου της Ε.Ε.: Digital4Science
Η E.E. δημιούργησε τη νέα ανοικτή πλατφόρμα για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη στην ψηφιακή εποχή. Στόχος είναι η ενεργοποίηση του διαλόγου αναφορικά με την αριστεία στην επιστήμη, γύρω από τις κοινότητες των FET, FET Flagships, Open Science, e-Infrastructures. Η εγγραφή είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-commission-has-launched-digital4science-platform

3. Πρόσκληση experts για την περιοχή της φωτονικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά ανεξάρτητους experts για την αξιολόγηση προτάσεων, παρακολούθηση των έργων και αξιολόγηση των προγραμμάτων του κλάδου της φωτονικής. Ειδικότερη έμφαση δίνεται σε τομείς όπως:
·        laser based manufacturing/additive manufacturing
·        biophotonics
·        photonics sensors
·        photonics integrated circuits
·        LED lighting
·        Organic LEDs
·        displays
·        thin and organic large area electronics (TOLAE)
·        optical data communication
·        photonics wearables

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-photonics-experts

4. Ανοιχτή πρόσκληση για FIWARE Nodes
Η πρόσκληση στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου υποστήριξης και διαθεσιμότητας των υφιστάμενων ή στη δημιουργία νέων FIWARE nodes.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.fiware.org/fiware-lab-open-call-2015/

5. IoT & Smart wearables Infoday
Ημερομηνία: 11/12/2015
Τοποθεσία: Βρυξέλλες
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-and-stakeholders-day-smart-wearables

6. Save some more dates: Info-days για επιμέρους προκηρύξεις του νέου Work Programme ICT 2016-2017 (περισσότερες πληροφορίες αναμένονται)
·        Robotics brokerage event: 18 Νοεμβρίου 2015, Βρυξέλλες
http://sparc-robotics.eu/eurobotics-brokerage-day-2015/

·        Big Data PPP: 14-15 Ιανουαρίου 2016, Βρυξέλλες
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/big-data-information-and-networking-days-horizon-2020-topics

7. Πρακτικός οδηγός χρηματοδότησης για τον τομέα του Τουρισμού - έμφαση σε συνέργειες με ICT
H E.E. επικαιροποίησε με νέα δεδομένα τον οδηγό χρηματοδότησης για τον τομέα του Τουρισμού που παρουσιάζει τις συνέργειες με τις ΤΠΕ και την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τα διαφορετικά διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (Η2020, COSME, Creative Europe, διαρθρωτικά ταμεία). Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11623

^ Αρχή Σελίδας