Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Συγγράμματα φοιτητών σε ΠΜΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ'αριθμ. 7/08-04-2016 (θέμα 39ο) Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού αποφασίστηκε τα συγγράμματα που προμηθεύονται τα ΠΜΣ να χορηγούνται δανειστικά στους φοιτητές και να επιστρέφονται ώστε να διανέμονται στους νέους φοιτητές με ευθύνη των Διευθυντών των ΠΜΣ


^ Αρχή Σελίδας