Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπΆ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπΆ αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά τα παρακάτω Τμήματα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Ιατρικών Εργαστηρίων, Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΤΕ, Οδοντικής Τεχνολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Η αξιολόγηση των προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα παρακάτω Τμήματα:


Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Ιατρικών Εργαστηρίων

Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΤΕ

Οδοντικής Τεχνολογίας

Τεχνολογίας Τροφίμων^ Αρχή Σελίδας