Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Σύναψη συμβάσεων ανάθεσης διδακτικού έργου στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Έγκριση ΕΔΕΛ 30/18-10-16)
Σύναψη συμβάσεων ανάθεσης διδακτικού έργου για τα παρακάτω Τμήματα στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 2967/04-08-16 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Έγκριση ΕΔΕΛ 30/18-10-16)

Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας


Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων


Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ


Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων


Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας ΤΕ


Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας

^ Αρχή Σελίδας