Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!! - Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δαπανών
Εν όψει της λήξης της διαχειριστικής χρήσης του 2016 και προκειμένου το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ να καταχωρήσει στο Οικονομικό Έτος 2016 όλες τις δαπάνες του 2016, παρακαλείστε να προσκομίσετε όλα τα παραστατικά δαπανών, μετακινήσεων κ.λπ. στους χειριστές των Προγραμμάτων σας έως και 20/12/2016.

Τις επόμενες αγορές σας παρακαλείστε να τις προγραμματίσετε για το επόμενο έτος, το 2017.

^ Αρχή Σελίδας