Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Λογαριασμός ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας
Σας ενημερώνουμε ότι τυχόν καταθέσεις στον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας να πιστώνονται στο λογαριασμό ΤΕΙ Αθήνας - ΕΛΚΕ με IBAN: GR97 0110 1050 0000 1055 4500 552 που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, για τις καταθέσεις που αφορούν παρακράτηση από επιχειρηματική δραστηριότητα, η αιτιολογία πρέπει να είναι η εξής: .......ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ....... Ν.2530

^ Αρχή Σελίδας