Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !!! - ΝΕΟ ΑΦΜ ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας από 01-01-2017 θα λειτουργεί με δικό του ΑΦΜ 997558006  (ξεχωριστό από αυτόν του ΤΕΙ Αθήνας)

Ως εκ τούτου για οποιαδήποτε συναλλαγή σας με τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας να χρησιμοποιείτε το παραπάνω ΑΦΜ.

Οποιοδήποτε τιμολόγιο με άλλο ΑΦΜ δεν θα εξοφλείται.

^ Αρχή Σελίδας