Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποστολή Βεβαιώσεων Αποδοχών 2016
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας ανακοινώνει την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών του έτους 2016 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κάθε αμειβόμενος.

Στην περίπτωση που δεν μας έχετε δηλώσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση παρακαλούμε να την αποστείλετε στην διεύθυνση emihou@teiath.gr  προκειμένου να σας αποσταλεί η βεβαίωση αποδοχών.

Για τυχόν διαφορές ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το λογιστήριο του ΕΛΚΕ (κα Αγγελοπούλου Μαρία τηλ. 210 538 5717)

^ Αρχή Σελίδας