Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Τροποποίηση των εντύπων Σχέδια Συμβάσεων Έργου του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Αθήνας
Στην ιστοσελίδα των εντύπων του Ειδικού Λογαριασμού (http://www.teiath.gr/eee/categories.php?mid=11494&lang=el) έχει αναρτηθεί νέα έκδοση των παρακάτω εντύπων:

1.5 Νέο Σχέδιο Σύμβασης Έργου (Δημόσιοι Υπάλληλοι άλλων φορέων) - (από 01-01-2017)

1.4 Σχέδιο Σύμβασης Έργου για Διοικητική Υποστήριξη ΜΟΝΟ για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (από 01-01-2017)

1.3 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (Εξωτερικοί συνεργάτες) - (από 01-01-2017)

1.2 Σχέδιο Σύμβασης Έργου (μέλη ΕΠ/ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων) - (από 01-01-2017)

1.1  Σχέδιο Σύμβασης Έργου (ΕΠ, ΕΤΠ, ΔΠ Ιδρύματος) - (από 01-01-2017)

Παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι και διαχειριστές των Έργων να χρησιμοποιούν την νέα έκδοση 

^ Αρχή Σελίδας