Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Ανακοίνωση Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας θα παραμείνει κλειστός από τις 05-08-17 έως τις 20-08-17

Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας θα παραμείνει κλειστός από τις

05-08-17 έως τις 20-08-17

 

Για κατάθεση αιτήσεων κλπ παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΤΕΙ Αθήνας (Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης (ισόγειο), Αγ. Σπυρίδωνος, ΤΚ 12243, Αιγάλεω,

Υπεύθυνος κ. Α. Ρώτας)

 ^ Αρχή Σελίδας