Ανακοινώσεις  
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (23/11/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 8064/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15/11/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 8124/13-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15/11/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (14/11/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπΆ αριθμ. 8072/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (13/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Διαδικασία για έγκριση δαπάνης μετακίνησης για τους διδάσκοντες άνευ αμοιβής σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διαδικασία για έγκριση δαπάνης μετακίνησης για τους διδάσκοντες άνευ αμοιβής σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

^ Αρχή Σελίδας