Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10621/14-12-2017 για την «Προμήθεια Εξοπλισμου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Go Functional Improvement & Tourism» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA2 (14/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (13/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 10590/13-12-2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών» για τις ανάγκες του έργου «CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020 (13/12/2017)
Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (06/12/2017)
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 8068/12-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (30/11/2017)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Δες την ψηφιακά 2009
Στα πλαίσια του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 και 4 ΠΕΠ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη με τίτλο «Δες την ψηφιακά 2009» που αφορά στην επιδότηση πρωτοετών φοιτητών και σπουδαστών, που πρώτευσαν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις του έτους 2009, για την απόκτηση προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, δωρεάν πρόσβαση σε 100 GBytes “on-line” δικτυακού αποθηκευτικού χώρου μέσω της υπηρεσίας ΠΙΘΟΣ+, καθώς και πρόσβαση σε νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής διάθεσης ανοιχτού εκπαιδευτικού λογισμικού. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 23/01/2010. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα : http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?ID=2819

^ Αρχή Σελίδας