Ανακοινώσεις  
Πρόσκληση Κρατικών Ενισχύσεων "Κουπόνια Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου" (25/05/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού έως του ποσού των 4.233,98 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ» (16/05/2018)
Κρατικές Υποτροφίες από την Κίνα για ξένους φοιτητές (28/03/2018)
Πρόγραμμα Υποτροφιών από τη Γαλλία για Έλληνες νέους Ερευνητές (28/03/2018)
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/12 (Α38) ¨Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις¨ - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (22/03/2018)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ’ αριθμ. 8745/01-11-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων της υπ' αριθμ. 8745/01-11-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

^ Αρχή Σελίδας