Ανακοινώσεις  
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (22/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 3/12-02-2019 (08/02/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 1/15-01-2019 (28/01/2019)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 2/29-01-2019 (28/01/2019)
Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων Ορθή Επανάληψη (25/01/2019)
 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών 
Αποτελέσματα ενστάσεων για το μάθημα «Βιοτεχνολογία» του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αποτελέσματα ενστάσεων για το μάθημα «Βιοτεχνολογία» του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 6609/04-08-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

^ Αρχή Σελίδας