Ανακοινώσεις  
Διευκρινιστικό έγγραφο : 11388/12-12-2012 (12/12/2012)
Ανάλυση Εκλογικού Αποτελέσματος (08/10/2012)
 Εκλογές για την ανάδειξη εσωτερικών μελών Συμβουλίου ΤΕΙ 
Εκλογές για ανάδειξη Εσωτερικών μελών Συμβουλίου

Εκλογές για την ανάδειξη Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας 

Οι εκλογές  για την ανάδειξη οκτώ (8) μελών καθηγητών πρώτης βαθμίδας 

ή αναπλ. Καθηγητών  πραγματοποιήθηκαν με την διαδικασία 


της Ηλεκτρονικής Ψήφου 

την ΤΕΤΑΡΤΗ 31-10-2012  

από 8 π.μ. μέχρι 8 μ.μ.