Ανακοινώσεις  
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης Διορισμού Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) του ΤΕΙ Αθήνας (07/11/2014)
Αποτελέσματα Εκλογών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) (06/11/2014)
Επιλογή υποψηφίων στη διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) του ΤΕΙ Αθήνας (14/10/2014)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (09/07/2014)
Αναβολή εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών (ΣΚΣ) για την Τρίτη 01/07/2014 (30/06/2014)
Επιλογή υποψηφίων στη διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) του ΤΕΙ Αθήνας (30/06/2014)
Επιλογή υποψηφίων στη διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Αθήνας (30/06/2014)
Επιλογή υποψηφίων στη διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.) του ΤΕΙ Αθήνας (14/01/2014)
Επιλογή υποψηφίων στη διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας (15/11/2013)
 Εκλογές Διευθυντών Σχολών στο ΤΕΙ Αθήνας 
Εκλογές Διευθυντών Σχολών στο ΤΕΙ Αθήνας