Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ E-BOOKS ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ SPRINGER (12/09/2018)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ FREE TRIAL ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (OECD) (12/07/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ HEAL-LINK (26/03/2018)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SCOPUS ΚΑΙ SCIENCE DIRECT (23/08/2017)
E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (07/02/2017)
 Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

Το Project Muse διαθέτει στο κοινό περισσότερα από 550 ηλεκτρονικά βιβλία ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών διακεκριμένων πανεπιστημιακών εκδοτικών οίκων, με πλήρη ανοικτή πρόβαση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο: https://muse.jhu.edu/about/order/free_sample_books.html


^ Αρχή Σελίδας