Ανακοινώσεις  
Διενέργεια εξετάσεων στο Ιατρείο ΤΕΙ (07/12/2017)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2015 (14/12/2015)
 Ιατρείο ΤΕΙ Αθήνας 
Ιατρείο ΤEI Αθήνας
Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Ιατρείου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας‘Υγιαίνειν μεν  `άριστον  ̉ανδρί θνητω̃·

δεύτερον δε, φυάν καλόν γενέσθαι,

πλουτέειν δ̉  `αδόλως τρίτον · κ'    ‘έπειτα

τέταρτον, μετά τω̃ν φίλων συνηβα̃ν.