Ανακοινώσεις  
Διενέργεια εξετάσεων στο Ιατρείο ΤΕΙ (07/12/2017)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2015 (14/12/2015)
 Ιατρείο ΤΕΙ Αθήνας 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2015

Το Ιατρείο ΤΕΙ-Αθήνας στελεχώνεται από έναν (1) Ιατρό και δύο (2) νοσηλεύτριες, η λειτουργία  του  δε ενισχύεται με επιπλέον ώρες  ιατρών, μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία αφενός του τμήματος Υπερήχων, του Οφθαλμολογικού Ιατρείου και αφετέρου του απογευματινού ωραρίου.


Κατά την προσέλευση κάθε ιατρικού περιστατικού  στο Ιατρείο γίνεται η σχετική καταγραφή στο τηρούμενο εμπιστευτικό Βιβλίο Ασθενών  και η Ιατρική εξέταση και αντιμετώπιση σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας .


Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-15 το ιατρείο παρείχε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στα έκτακτα ιατρικά περιστατικά των σπουδαστών και του προσωπικού του ιδρύματος, συνολικά 2062 ασθενείς , μερίμνησε δε για την παραπομπή και διακομιδή επιπλεγμένων ιατρικών περιστατικών, συνολικά 44, σε εφημερεύοντα Νοσοκομεία με την εξής κατανομή ανά ειδικότητα: 8  Χειρουργικά, 2  Ορθοπεδικά,  5 ΩΡΛ, 4  Ουρολογικό,  3  Γυναικολογικά, 7  προς Ακτινολογικό έλεγχο,  6  Παθολογικά, 2 Καρδιολογικά, 1 Πνευμονολογικό, 3 Δερματολογικά, 2 Νευρολογικά, 1 Ψυχιατρικό.


Επιπλέον παρείχε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης ανάλογα με τις ειδικότητες του υπηρετούντος ιατρικού προσωπικού.


Στο Τμήμα Υπερήχων εξετάσθηκαν 400 περιστατικά ανά έτος (έκτακτα αλλά και προγραμματισμένα) με υπερήχους σώματος αλλά και TRIPLEX αγγείων και καρδιάς.


Με τη συνεργασία του Τμήματος Μαιευτικής διενεργούνται Γυναικολογικές Εξετάσεις και PAP-TEST σε σπουδάστριες και εργαζόμενες του Ιδρύματος.


Στα πλαίσια της ενημέρωσης του προσωπικού του ιδρύματος σε θέματα υγείας γίνεται σειρά παρουσιάσεων, εκπαίδευσης  και υγειονομικής διαφώτισης.


Σύμφωνα δε με τις κείμενες διατάξεις διενεργείται ο έλεγχος και η θεώρηση των βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των σπουδαστών και η έκδοση των σχετικών ιατρικών βεβαιώσεων.


Γίνεται εισήγηση μέτρων προς τη διοίκηση του ΤΕΙ για υγειονομικά  θέματα σχετικά με τους χώρους και τη λειτουργία των τμημάτων του Ιδρύματος, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της συμμετοχής του Ιατρού σε επιτροπές που κατά περίπτωση συστήνονται.


Επίσης μέσω του Ιατρείου γίνεται η διασύνδεση του ΤΕΙ με αντίστοιχους υγειονομικούς σχηματισμούς άλλων ιδρυμάτων, επιδημιολογικές και  άλλες υπηρεσίες (πχ. ΚΕΕΛ), η δημιουργία δικτύων αλληλοενημέρωσης με στόχο την αντιμετώπιση επιδημιών κλπ.


Επίσης γίνεται:

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα δεδομένα των επισκέψεων στο Ιατρείο ΤΕΙ.

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα δεδομένα των εξετάσεων (υπερήχων) στο Ιατρείο ΤΕΙ.

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τις παραγγελίες φαρμάκων και αναλώσιμου φαρμακευτικού υλικού Ιατρείου ΤΕΙ και παρακολούθηση  αποθέματος  αυτών.

 


^ Αρχή Σελίδας