Ανακοινώσεις  
Διενέργεια εξετάσεων στο Ιατρείο ΤΕΙ (07/12/2017)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2015 (14/12/2015)
 Ιατρείο ΤΕΙ Αθήνας 
Απολογισμός Ιατρείου ΤΕΙ-Αθήνας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2013
Το Ιατρείο ΤΕΙ-Αθήνας στελεχώνεται από έναν (1) Ιατρό και δύο (2) νοσηλεύτριες, η λειτουργία  του  δε ενισχύεται με επιπλέον ώρες τριών (3) ιατρών, μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη λειτουργία αφενός του τμήματος Υπερήχων, του Οφθαλμολογικού τμήματος και αφετέρου του απογευματινού ωραρίου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 το ιατρείο παρείχε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στα έκτακτα ιατρικά περιστατικά των σπουδαστών και του προσωπικού του ιδρύματος, συνολικά 1112 ασθενείς , μερίμνησε δε για την παραπομπή και διακομιδή επιπλεγμένων ιατρικών περιστατικών, συνολικά 23, σε εφημερεύοντα Νοσοκομεία με την εξής κατανομή ανά ειδικότητα: 5  Χειρουργικά, 1  Ορθοπεδικό,  1  Ουρολογικό,  8  προς Ακτινολογικό έλεγχο, 1  Γυναικολογικό, 7  Παθολογικά.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 το ιατρείο παρείχε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στα έκτακτα ιατρικά περιστατικά των σπουδαστών και του προσωπικού του ιδρύματος, συνολικά 1071 ασθενείς , μερίμνησε δε για την παραπομπή και διακομιδή επιπλεγμένων ιατρικών περιστατικών, συνολικά 24, σε εφημερεύοντα Νοσοκομεία με την εξής κατανομή ανά ειδικότητα: 5  Χειρουργικά, 2  Ορθοπεδικά,  4  Ουρολογικά,  2  προς Ακτινολογικό έλεγχο, 1  Γυναικολογικό, 6  Παθολογικά, 1 Καρδιολογικό, 3 Νευρολογικά.

Επιπλέον παρείχε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης ανάλογα με τις ειδικότητες του υπηρετούντος ιατρικού προσωπικού.

Στο Τμήμα Υπερήχων εξετάσθηκαν 400 περιστατικά ανα έτος (έκτακτα αλλά και προγραμματισμένα) με υπερήχους σώματος αλλά και TRIPLEX αγγείων και καρδιάς.

Με τη συνεργασία του Τμήματος Μαιευτικής διενεργούνται Γυναικολογικές Εξετάσεις και PAP-TEST σε σπουδάστριες και εργαζόμενες του Ιδρύματος.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του προσωπικού του ιδρύματος σε θέματα υγείας γίνεται σειρά παρουσιάσεων, εκπαίδευσης  και υγειονομικής διαφώτισης.

Σύμφωνα δε με τις κείμενες διατάξεις διενεργείται ο έλεγχος και η θεώρηση των βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των σπουδαστών και η έκδοση των σχετικών ιατρικών βεβαιώσεων.

Επίσης μέσω του Ιατρείου γίνεται η διασύνδεση του ΤΕΙ με αντίστοιχους υγειονομικούς σχηματισμούς άλλων ιδρυμάτων, επιδημιολογικές και  άλλες υπηρεσίες (πχ. ΚΕΕΛ), η δημιουργία δικτύων αλληλοενημέρωσης με στόχο την αντιμετώπιση επιδημιών κλπ.

Στο Ιατρείο οργανώνεται η τακτική και προγραμματισμένη Αιμοδοσία με τη βοήθεια αντίστοιχων Τμημάτων των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων.


^ Αρχή Σελίδας