Ανακοινώσεις  
 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Μεταπτυχιακά ΤΕΙ Αθήνας
Το ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε το 1974 ως Κέντρο Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης και μετεξελίχθηκε το 1983 σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Από το 2001 είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του τεχνολογικού τομέα. Σήμερα το ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί ένα σύγχρονο ΑΕΙ με φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό, που σέβεται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Διαθέτει 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, 72 μέλη ΕΤΠ και 20.000 φοιτητές. Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και διδακτικό δυναμικό ΤΕΙ της χώρας και το τρίτο ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών.

Στο ΤΕΙ Αθήνας λειτουργούν 27 Τμήματα, τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές. Ακόμα στο ΤΕΙ Αθήνας λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνδιοργάνωση με άλλα Ιδρύματα. Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται όλα τα Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Αθήνας με αλφαβητική σειρά ανά Σχολή, σε δύο κατηγορίες: I. Aυτοδύναμα και II. Συνδιοργανώσεις.