Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (12/10/2017)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (28/07/2017)
ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ (21/09/2016)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (14/07/2016)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (13/07/2016)
 Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά 
Αρχική Σελίδα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»
«MASTER OF ARTS IN VIDEO PRODUCTION, AUDIOVISUAL ΜEDIA AND ΜOTION GRAPHICS»