Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (27/07/2018)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (16/03/2018)
Αναβολή Ορκωμοσίας (31/05/2018)
Ανακοίνωση για τις πτυχιακές εργασίες εαρινού εξαμήνου 2017-2018 (21/05/2018)
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (11/05/2018)
ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (28/03/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 (20/03/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ (06/03/2018)
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΜΥΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (06/03/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2017-2018) (14/02/2018)
 Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας 
Γενικές Πληροφορίες
         
1.   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ      
        
Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Δ.Μ.Υ.Π.) του ΤΕΙ Αθήνας λειτούργησε για πρώτη φορά το 1973 ως Τμήμα Διοίκησης Νοσοκομείων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ). Το 1986 μετονομάστηκε σε Τμήμα  Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  και εντάχθηκε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Το Τμήμα είναι ως γνωστόν, όπως και το ομοειδές Τμήμα του ΤΕΙ Καλαμάτας, τα μόνα που εκπαιδεύουν διοικητικά στελέχη εξειδικευμένα στη οργάνωση-διοίκηση και στην οικονομία-διαχείριση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
   
       Το Πρόγραμμα Σπουδών βάσει του οποίου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική και επιστημονική λειτουργία του Τμήματος κινείται προς την κατεύθυνση της ανανέωσης και βελτιστοποίησης των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Τμήματος σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στα γνωστικά πεδία της Οργάνωσης, Διοίκησης και Διαχείρισης των νέων δομών που αναπτύσσονται στους Τομείς Υγείας, Πρόνοιας – Κοινωνικής Φροντίδας, Κοινωνικής Ασφάλισης του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας. 
     
      Με τις περιοδικές αναμορφώσεις του Προγράμματος Σπουδών διασφαλίζεται   η  επιστημονική και εκπαιδευτική εξέλιξη του Τμήματος σε  αντιστοιχία με τις τρέχουσες ανάγκες και τις διαμορφούμενες νέες τάσεις ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται μία σύγχρονη – επίκαιρη  συμβατότητα του εκπαιδευτικού έργου με τις εξελίξεις που παρατηρούνται στην
επιστήμη, την τεχνολογία και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 
2.  ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     
     Το περιεχόμενο σπουδών  του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας με εξειδίκευση και εφαρμογή στη διοίκηση-διαχείριση των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας στους ακόλουθους τομείς:
α) Σχεδίαση και εφαρμογή σύγχρονων οργανωτικό-διοικητικών και οικονομικό-διαχειριστικών μεθόδων διοίκησης-διαχείρισης νοσοκομείων και υπηρεσιών φροντίδας υγείας, προνοιακών φορέων και υπηρεσιών ανοικτής κοινωνικής φροντίδας, κλάδων υγείας - πρόνοιας ασφαλιστικών ταμείων και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας γενικότερα. 
β) Ανάπτυξη μεθόδων κοινωνικού σχεδιασμού και αξιολόγησης των συστημάτων υγείας και πρόνοιας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός). 

3. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     
       Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης-Διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
     
Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα:
·        αναπτύσσει στους σπουδαστές τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
  • χρησιμοποιεί τις σύγχρονες γνωστικές και παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διεργασία
  • διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσει προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης
  • μεριμνά για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει
  • παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα
  • προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις και συνθήκες σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
  • συνεργάζεται με τις παραγωγικές μονάδες και τους φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο
  • διερευνά και σχεδιάζει μεθόδους αξιολόγησης, πιστοποίησης και αποτίμησης των λειτουργιών των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας. 

·         αναπτύσσει διατμηματικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού


^ Αρχή Σελίδας