Ανακοινώσεις  
Νέος δικτυακός τόπος του Τμήματος (18/09/2018)
Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018 (11/07/2018)
Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουλίου 2018 (19/06/2018)
 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 
Κατακτήριες εξετάσεις
Οι πτυχιούχοι από άλλους τομείς, ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις που οργανώνονται από το Τμήμα, μπορούν να φοιτήσουν στο Τμήμα. Το ποσοστό των εισακτέων απο κατατακτήριες καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και μαζί με τις μεταγραφές ανέρχεται έως το 12% των εισακτέων.

Οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται σε τρία μαθήματα:
1. Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομία
2. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριών
3. Ιστορία Βιβλίου και Βιβλιοθηκών

Η ύλη των μαθημάτων είναι η ακόλουθη:
1. Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομία
Μπώκος, Γ., "Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: μια απόπειρα τεκμηριωμένης αποτίμησης του Τοπίου, Τεκμήριον 2, Κέρκυρα 2000, σ. 133-151.
Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Οδηγός 2, σ. 7-25.
Μονιάρου-Παπακωνσταντίνου, Β., Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομία. Σημειώσεις διδασκαλίας. ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2004.
Η ύλη είναι διαθέσιμη ψηφιακά στο e-class του Τμήματος. Το κλειδί εγγραφής για το μάθημα τον ζητάτε από τη Γραμματεία (2105385203) και εισέρχεστε στην πλατφόρμα ως επισκέπτης.

2. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριών
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται στο σύγγραμμα: Δ. Κουής και Μ. Δενδρινός. Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Πληροφοριών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010, διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία.
Κεφάλαια 2,3,4 (εκτός του 4.2.2.2), 5 (εκτός του 5.4.1).

3. Ιστορία Βιβλίου και Βιβλιοθηκών
Το Ελληνικό βιβλίο 1476-1828. Α. Κουμαριανού, E. Layton. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1992.
Η ύλη είναι διαθέσιμη ψηφιακά στο e-class του Τμήματος. Το κλειδί εγγραφής για το μάθημα τον ζητάτε από τη Γραμματεία (2105385203) και εισέρχεστε στην πλατφόρμα ως επισκέπτης.

^ Αρχή Σελίδας