Ανακοινώσεις  
Εγκεκριμένες πτυχιακές εργασίες χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 (04/12/2017)
Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 (οριστικό) (29/11/2017)
Προτεινόμενες πτυχιακές εργασίες χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 (26/10/2017)
 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 
Προϋποθέσεις εισαγωγής
Οδηγός σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών
Πτυχιακή εργασία
Σύμβουλος ΑμεΑ
Εκπαιδευτικά μέσα - Υποδομές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Συνέχιση Σπουδών
Επαγγελματικά δικαιώματα
Οδηγός Σπουδών
Οδηγός Σπουδών

^ Αρχή Σελίδας