Ανακοινώσεις  
Εγκεκριμένες πτυχιακές εργασίες χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 (04/12/2017)
Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 (οριστικό) (29/11/2017)
Προτεινόμενες πτυχιακές εργασίες χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 (26/10/2017)
 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης 
Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017
Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017

^ Αρχή Σελίδας