Ανακοινώσεις  
Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ (21/09/2018)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων ΤΕΙ Αθήνας - ΠΑ.Δ.Α. (18/09/2018)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων ΤΕΙ Πειραιά- ΠΑ.Δ.Α. (18/09/2018)
Οδηγίες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (01/08/2018)
KATATAKΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (31/07/2018)
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ (17/07/2018)
Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού ΠΑ.Δ.Α. (10/07/2018)
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (20/04/2018)
 Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 
.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ