Ανακοινώσεις  
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου (17/10/2018)
Πίνακες αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (17/10/2018)
Erasmus cources (15/10/2018)
Ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου (13/10/2018)
Έναρξη μαθημάτων (11/10/2018)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (10/10/2018)
Αντιστοιχίσεις μαθημάτων ΤΕΙ Αθήνας - ΠΑ.Δ.Α. (18/09/2018)
Οδηγίες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (01/08/2018)
 Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ,

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018- 2019

 

           Καλούνται οι επιτυχόντες νεοεισαγόμενοι φοιτητές στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους από 1-10-2018 έως 10-10-2018

           ως ακολούθως:

 

1-10-2018 έως 3-10-2018 όσων το επώνυμο αρχίζει από Α - Κ,

   4-10-2018 ως 8-10-2018 όσων το επώνυμο αρχίζει από Λ – Ω

και 9-10/10/2018 όσοι δεν προσήλθαν σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους στις προηγούμενες  ημερομηνίες

κατά τις ώρες 10.00 – 13.00

στη θυρίδα της γραμματείας (1Ος όροφος) ΣΔΟΚΕ 

κτίριο Κ6.103 Πανεπιστημιούπολη 1.

 

          Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους είναι τα ακόλουθα:

- Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων

- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

- Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνον οι άρρενες)

- Από τη Γραμματεία του Τμήματος χορηγείται προς συμπλήρωση: 

- Αίτηση πρώτης εγγραφής καθώς και έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019: 15-10-2018

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019: 27-01-2019 

 


^ Αρχή Σελίδας