Ανακοινώσεις  
Προπτυχιακές Υποτροφίες Ιδρύματος Λάτση (22/09/2017)
Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων (20/09/2017)
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017- 2018 (18/08/2017)
Ύλη εξεταστικής (31/05/2017)
Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 (29/05/2017)
Κριτήρια για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (17/01/2017)
Μηχανές Αναζήτησης Επιστημονικών Άρθρων (16/03/2016)
 Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 
Κριτήρια για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

Πρακτική άσκηση μπορούν να επιλέξουν και να πραγματοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο όσοι σπουδαστές ευρίσκονται από το 8ο εξάμηνο σπουδών και άνω και

1)   Δικαιούνται Πρακτικής Άσκησης με βάση τη νομοθεσία και τις σχετικές  αποφάσεις της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας

2)   Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 2/3 όλων των μαθημάτων

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ λαμβάνονται επιπλέον υπόψη:

3)   Η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

4)   Ο μέσος όρος βαθμολογίας


^ Αρχή Σελίδας