Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (28/01/2019)
Ανακοίνωση προς τους φοιτητές (15/06/2018)
Έναρξη - Λήξη μαθημάτων και Εξεταστικών Περιόδων Χειμερινού εξαμήνου 20118-2019 (01/10/2017)
 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας 
Ιστορικό της Σχολής
Με το Νομοθετικό Διάταγμα 652/29-8-1970 ιδρύθηκε το Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Eκπαιδεύσεως  (Κ.Α.Τ.Ε.). Αθηνών  και  μεταξύ των άλλων Σχολών περιελάμβανε και την Aνώτερη Σχολή Παραϊατρικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Π.Ε.) στην οποία ανήκαν τα Τμήματα: Αδελφών Νοσοκόμων, Μαιών, Φυσιοθεραπευτών, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Tεχνολόγων  Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής, Στελεχών Διοικήσεως Νοσοκομείων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

-  Με το Ν. 576/77 η Σχολή μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή  Στελεχών Υγείας Και Κοινωνικής Πρόνοιας (Α.Σ.Σ.Υ.Κ.Π.),  τα ΚΑΤΕ σε ΚΑΤΕΕ και ιδρύθηκαν τα νέα Τμήματα: Οπτικών, Εργοθεραπείας και Αισθητικών.

- Με το Ν. 1404/83 καταργήθηκαν τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ιδρύθηκαν τα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)  και η Σχολή μετονομάσθηκε σε ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.), και λειτούργησαν τα παρακάτω Τμήματα: Αισθητικής, Βρεφονηπιοκομίας, Γενικό Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων(δεν εισάγονται σπουδαστές), Δημόσιας Υγιεινής, Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας, Εργοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής Α και Β,  Οδοντοτεχνικής, Οπτικής, Ραδιολογίας Ακτινολογίας και Φυσικοθεραπείας.

-  Με το άρθρο 41 του Ν. 1404/83 οι παρακάτω Ανώτερες Σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας  εντάχθηκαν στα αντίστοιχα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. : 

Α. Τομέας Υγείας

1. Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων

2. Σχολή Αδελφών  Νοσοκόμων  Επισκεπτριών Ε.Ε.Σ.

3. Σχολή Αδελφών  Νοσοκόμων και Επισκεπτριών ΠΙΚΠΑ

4. Κρατική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης

5. Σχολή Αδελφών  Νοσοκόμων του Θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

6. Σχολές Αδελφών  Νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Παίδων ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Η ΠΑΜΑΚΑΡΥΣΤΟΣ, Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εκκλησίας της Ελλάδας, Γενικού Λαϊκού Αθηνών, Γενικού Αθηνών

7.Σχολές Μαιών Μαιευτηρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ, ΑΓΙΑ ΣΟΦIA Θεσσαλονίκης

8. Σχολή Φυσικοθεραπείας Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών.

Β. Τομέας Πρόνοιας

1. Σχολές Κοινωνικής Εργασίας (Κοιν. Λειτουργών) του Ιδρύματος Αναπτύξεως Κοινωνικής Εργασίας (ΙΑΚΕ), Διακονισσών  της Αποστολικής  Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων  Αθηνών (Ε.Π.Α.Α.)

2. Σχολές  Βρεφονηπιοκόμων ΜΗΤΕΡΑ, ΠΙΚΠΑ Ιωαννίνων, ΠΙΚΠΑ Θεσσαλονίκης.

- Με το Ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν στην Ανωτάτη Εκπαίδευση – Τεχνολογικός τομέας  και στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, λειτουργούν τα ίδια Τμήματα με αναθεωρημένα τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών τους σε εξάμηνα φοίτησης 8.

Η Σ.Ε.Υ.Π. αναπροσαρμόζει  και εκσυγχρονίζει  τα Εκπαιδευτικά της προγράμματα  και την υλικοτεχνική της υποδομή σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις των Επιστημών Υγείας.

^ Αρχή Σελίδας