Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ" ΘΕΩΡΙΑ (22/05/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ομάδα κας Ψαθοπούλου) (21/05/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Πέμπτη 24/5/2018) (21/05/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ" ΘΕΩΡΙΑ (17/05/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ομάδα κας Καμμένου) (17/05/2018)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ (15/05/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ" (Ομάδες κας Κατσιάδα) (14/05/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" (27/04/2018)
5η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης" (21/03/2018)
ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ 2017-2018 (14/03/2018)
ΤΕΛΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (14/03/2018)
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΩΝ (12/01/2018)
 Τμήμα Προσχολικής Αγωγής  
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, παρακαλούμε τους φοιτητές του Τμήματος να ενημερωθούν για τα κάτωθι σχετικά με τη λήψη πτυχίου:

1. Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα (βαθμολογία μαθημάτων, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία) μετά τις 2/03/2018 (ημερομηνία ίδρυσης του ΠΑ.Δ.Α.) και επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 30/09/2018, η οποία δεν ανακαλείται.
Επομένως, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Ιουνίου 2018 και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους μετά τις 2/03/2018, οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 23/5/2018 μαζί με αίτηση ορκωμοσίας.

2. Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα μετά τις 2/03/2018, βρίσκονται κατά το τρέχον εξάμηνο μέχρι και το 10ο εξάμηνο σπουδών τους, και επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΠΑ.Δ.Α., δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία του Ιουνίου. (Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας, παρακαλούνται να κάνουν αίτηση ανάκλησης στη γραμματεία μέχρι 23/5/2018).Οι φοιτητές αυτοί οφείλουν να περιμένουν μέχρι να ανακοινωθούν από το Τμήμα τα συμπληρωματικά μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν (τα οποία θα εκτείνονται και στα δύο εξάμηνα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους) και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε αυτά κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3. Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα μετά τις 2/03/2018, και βρίσκονται κατά το τρέχον εξάμηνο στο 12ο (ή μεγαλύτερο) εξάμηνο σπουδών τους, θα λάβουν υποχρεωτικά πτυχίο ΤΕΙ, οπότε ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν καμία δήλωση

4. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 βρίσκονται στο 13ο (ή μεγαλύτερο) εξάμηνο σπουδών τους έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

^ Αρχή Σελίδας