Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 10/2/2019 (17/01/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ" ΤΟΥ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (15/01/2019)
ΕΠΕΙΓΟΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (15/01/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" ΘΕΩΡΙΑ (14/01/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΤΟΥ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ομάδες κα.Λιάγκου) (14/01/2019)
ΕΠΕΙΓΟΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔ.ΠΡΑΞΗΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (14/01/2019)
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ" (11/01/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" (10/01/2019)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-2019 ΤΟΥ ΠΑΔΑ (20/12/2018)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ.ΕΞΑΜ.2018-2019 (20/12/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (01/11/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ, Ε ΚΑΙ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (17/10/2018)
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΩΝ (12/01/2018)
 Τμήμα Προσχολικής Αγωγής  
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, παρακαλούμε τους φοιτητές του Τμήματος να ενημερωθούν για τα κάτωθι σχετικά με τη λήψη πτυχίου:

1. Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα (βαθμολογία μαθημάτων, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία) μετά τις 2/03/2018 (ημερομηνία ίδρυσης του ΠΑ.Δ.Α.) και επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 30/09/2018, η οποία δεν ανακαλείται.
Επομένως, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Ιουνίου 2018 και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους μετά τις 2/03/2018, οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 23/5/2018 μαζί με αίτηση ορκωμοσίας.

2. Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα μετά τις 2/03/2018, βρίσκονται κατά το τρέχον εξάμηνο μέχρι και το 10ο εξάμηνο σπουδών τους, και επιθυμούν να λάβουν πτυχίο ΠΑ.Δ.Α., δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία του Ιουνίου. (Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας, παρακαλούνται να κάνουν αίτηση ανάκλησης στη γραμματεία μέχρι 23/5/2018).Οι φοιτητές αυτοί οφείλουν να περιμένουν μέχρι να ανακοινωθούν από το Τμήμα τα συμπληρωματικά μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν (τα οποία θα εκτείνονται και στα δύο εξάμηνα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους) και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε αυτά κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3. Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα μετά τις 2/03/2018, και βρίσκονται κατά το τρέχον εξάμηνο στο 12ο (ή μεγαλύτερο) εξάμηνο σπουδών τους, θα λάβουν υποχρεωτικά πτυχίο ΤΕΙ, οπότε ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν καμία δήλωση

4. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 βρίσκονται στο 13ο (ή μεγαλύτερο) εξάμηνο σπουδών τους έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

^ Αρχή Σελίδας