Ανακοινώσεις  
Ενημερώνονται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Διατροφή & Υγεία» ότι δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18.10.18 λόγω Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος. Η υπεύθυνη του μαθήματος Β. Νοταρά (17/10/2018)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (17/10/2018)
8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με θέμα «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ». (16/10/2018)
Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα στις 17/10/18 (16/10/2018)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Καλούνται οι φοιτητές του Α εξαμήνου να προσέλθουν τη Δευτέρα και ώρα 10:30πμ στη μεγάλη αίθουσα του 1ου ορόφου στο ΠΡΟΚΑΤ σε συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. (13/10/2018)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Το τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας προέκυψε, με την εφαρμoγή

του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), ως προϊόν συγχώνευσης 2

επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και του Τμήματος

Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του

ΤΕΙ-Αθήνας.


Το Τμήμα έχει 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ που η

παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του

πτυχιούχου Υγιεινολόγου Τ.Ε.Ι. (κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

Π.Δ. 83/1989, Άρθρο 4, ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989) και β) της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο

του πτυχιούχου Επισκέπτη Υγείας (κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

Π.Δ. 351/89, Άρθρο 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989). Επισημαίνεται ότι οι δύο

κατευθύνσεις ξεκινούν από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, ενώ επιλέγονται

από τους υποψηφίους στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελλαδικών εξετάσεων.