Ανακοινώσεις  
Ημερίδα "Πρόληψη και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα" Προκαταρκτικό Πρόγραμμα (22/02/2019)
Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/Κλασική Κινητικότητα, για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20, μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρ 2019. (19/02/2019)
Δηλώσεις Συγγραμμάτων (07/02/2019)
Οι δηλώσεις μαθημάτων των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα πραγματοποιηθούν μαζικά από την Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Καλούνται όσοι πρωτοετείς φοιτητές, εφόσον επιθυμούν να παρακολουθήσουν προαιρετικό μάθημα, να προσέλθουν στην Γραμματεία έως και την 12/2/19 ώστε να το δηλώσουν. Εκ της Γραμματείας (07/02/2019)
Ύλη του μαθήματος "Βιοηθική και Δίκαιο Δημόσιας Υγείας" (05/02/2019)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Το τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας προέκυψε, με την εφαρμoγή

του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΦΕΚ 133/05-06-2013 τ.Α), ως προϊόν συγχώνευσης 2

επιμέρους Τμημάτων, του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και του Τμήματος

Επισκεπτών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του

ΤΕΙ-Αθήνας.


Το Τμήμα έχει 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ που η

παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο του

πτυχιούχου Υγιεινολόγου Τ.Ε.Ι. (κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

Π.Δ. 83/1989, Άρθρο 4, ΦΕΚ: 37/Α’7-02-1989) και β) της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

που η παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος σπουδών αποδίδει τον τίτλο

του πτυχιούχου Επισκέπτη Υγείας (κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

Π.Δ. 351/89, Άρθρο 3, ΦΕΚ: 159/14-6-1989). Επισημαίνεται ότι οι δύο

κατευθύνσεις ξεκινούν από το πρώτο εξάμηνο σπουδών, ενώ επιλέγονται

από τους υποψηφίους στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελλαδικών εξετάσεων.