Ανακοινώσεις  
Ανακοινώνεται ότι στις 19-3-19, για το μάθημα "Υγεία & Νόσος", η ώρα έναρξης μετατίθεται στις 12:00 αντί 11:00π.μ, λόγω χρήσης του αμφιθεάτρου από την Πρυτανεία. Η καθηγήτρια του μαθήματος, Α. Τσελίκα. (16/03/2019)
Ημερίδα Τμήματος "Πρόληψη και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα" (16/03/2019)
Πρόγραμμα Ημερίδας Τμήματος "Πρόληψη και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα" (16/03/2019)
Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο του μαθήματος της "Γενικής Επιδημιολογίας" τη Δευτέρα 18/3/2019 να συμμετέχουν στην επιστημονική ημερίδα του Τμήματος με θέμα "Πρόληψη και προαγωγή ψυχικής υγείας", η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (15/03/2019)
Το εργαστηριακό μάθημα του B’ Εξαμήνου «Βιομετρία-Βιοστατιστική» δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/03/2019. Εκ του Εργαστηρίου (15/03/2019)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας 
Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι τα μαθήματα "Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου" και "Πρώτες Βοήθειες - Ε" δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω ασθενείας. Θα προγραμματιστεί αναπλήρωση σε συνεννόηση με το εξάμηνο

^ Αρχή Σελίδας