Ανακοινώσεις  
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (09/01/2019)
Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι τα μαθήματα "Κοινωνική υγιεινή" και "Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία -προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων" δεν θα πραγματοποιηθούν. Η αναπλήρωση θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με το εξάμηνο. (08/01/2019)
Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι τα μαθήματα "Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου" και "Πρώτες Βοήθειες - Ε" δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω ασθενείας. Θα προγραμματιστεί αναπλήρωση σε συνεννόηση με το εξάμηνο (07/01/2019)
Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Διατροφή & Υγεία" ότι την Τρίτη 8/1 η έναρξη του μαθήματος θα γίνει στις 9:00 πμ. Η υπεύθυνη καθηγήτρια του μαθήματος κ. Β. Νοταρά (06/01/2019)
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19 (21/12/2018)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι τα μαθήματα "Κοινωνική υγιεινή" και "Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία -προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων" δεν θα πραγματοποιηθούν. Η αναπλήρωση θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με το εξάμηνο.

^ Αρχή Σελίδας