Ανακοινώσεις  
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (19/10/2017)
Παρακαλούμε τους αλλογενείς-αλλοδαπούς φοιτητές να προσέρχονται στη γραμματεία του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας για την παραλαβή των κωδικών έχοντας μαζί την ταυτότητά τους, από 20/10/17 έως 27/10/17 και ώρες 11:00-13:00. (19/10/2017)
Ανακοίνωση για το εργαστηρίακο μέρος του μαθήματος ΄΄ Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων ΄΄ Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο ΄΄Αποκατασταση Χρονίως Πασχόντων΄΄ την Παρασκευή 20/10/17 ώρα 9 π,μ να προσέλθουν στο Ίδρυμα Ευγενίδου ( Λεωφ, Συγγρού ) όπου θα διεξαχθεί το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας, Θα ληφθούν παρουσίες, Π,Χονδρονικόλα (18/10/2017)
Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας (16/10/2017)
Ανακοίνωση - Εργαστήριο Ειδικής Επιδημιολογίας (14/10/2017)
Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι τη Δευτέρα 16/10/17 στις 10:00 στην αίθουσα 7 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ θα πραγματοποιηθούν δύο εισηγήσεις με θέμα προληπτικές παρεμβάσεις και αναπαραγωγική υγεία από καθηγήτριες του Medical University Plovdiv. Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus+ Ε. Σακελλάρη (14/10/2017)
Ομάδες εργαστηριακού μαθήματος "Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα-Αρχές & Μέθοδοι" (Γ’ Εξάμηνο) (11/10/2017)
Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος της Ειδικής Επιδημιολογίας ενημερώνονται ότι το μάθημα θα διεξαχθεί κανονικά από την επόμενη Τρίτη 17/10/2017, σύμφωνα με τον διαχωρισμό των ομάδων. Η Καθηγήτρια του Μαθήματος. (10/10/2017)
Ομάδες Εργαστηριακού Μαθήματος "Προαγωγή & Αγωγή Υγείας-Εφαρμογές" Ε' Εξαμήνου (09/10/2017)
Το μάθημα "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" δε θα διεξαχθεί στις 10/10/17. Θα γίνει αναπλήρωση μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές. Η Καθηγήτρια Ε. Γκίκα (09/10/2017)
Το μάθημα «Μικροβιολογία» (Ε) αύριο Τρίτη 10-10-2017 και ώρα 10.00 – 18.00 δεν θα πραγματοποιηθεί. Εκ της Γραμματείας του Τμήματος (09/10/2017)
Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017-18, να προσέλθουν την Τρίτη 10-10-2017 και ώρα 12:30 στο γραφείο της κ. Ε.Κωνσταντίνου για να παραλάβουν τα απαραίτητα για την έναρξη της Π.Α. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Ε.Κωνσταντίνου Μ.Μαρκοπούλου (08/10/2017)
Ενημερώνονται οι φοιτητές του Ζ’ εξαμήνου ότι το θεωρητικό μάθημα Μεθοδολογία Επαγγέλματος Ε.Υ δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/10/2017 και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 12/10/2017 στις 16:00 στην αίθουσα 7. Η Υπεύθυνη του μαθήματος Δ. Περηφάνου (05/10/2017)
Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα Γ’ εξαμήνου Προαγωγή & Αγωγή Υγείας-Αρχές & Μέθοδοι να προσέλθουν την Τρίτη 10.10.17 στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα 7 για ενημέρωση και διαχωρισμό ομάδων. Η παρουσία είναι υποχρεωτική. Η Υπεύθυνη του μαθήματος Δ. Περηφάνου (05/10/2017)
Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα Ζ’ εξαμήνου Μεθοδολογία Επαγγέλματος Ε.Υ να προσέλθουν την Πέμπτη 12.10.17 στις 14:00 στην αίθουσα 7 για ενημέρωση και διαχωρισμό σε ομάδες. Η παρουσία είναι υποχρεωτική. Η Υπεύθυνη του μαθήματος Δ. Περηφάνου (05/10/2017)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
Δομή σπουδών

                   

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:
Διάρκεια σε έτη: 4
Εβδομάδες κατ΄ έτος: 38
Διδακτικές μονάδες ECTS
: 240
Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 6465 ώρες
Πρακτική Άσκηση: εξάμηνη πρακτική άσκηση μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών
 

Είδος μελέτης:
Πλήρης φοίτηση 


Απαιτήσεις του προγράμματος:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που:α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες E C T S, β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και γ) έχει περατώσει επιτυχώς την πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα. 


Σύστημα Βαθμολογίας:

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, η βαθμολογία είναι στη δεκάβαθμη κλίμακα και ειδικότερα:
 
8.5 – 10: Άριστα
 
7,0 – 8,4: Λίαν Καλώς
 
5,0 –6,9:  Καλώς
 
4,0 –4,9:  Ανεπαρκώς
  0.0 –3,9:   Κακώς
 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος η βαθμολογία πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 5,0.


^ Αρχή Σελίδας