Ανακοινώσεις  
Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακ. έτ. 2017-18 από τα έσοδα κληροδοτημάτων (24/05/2018)
Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας (24/05/2018)
Πρόγραμμα τελετών καθομολόγησης Ιουνίου 2018 (21/05/2018)
Εξέταση πτυχιακών εργασιών-Μάιος 2018 (20/05/2018)
Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να αναλάβουν θέμα πτυχιακής εργασίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18 να καταθέσουν την αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας υπογεγραμμένη από τον επόπτη καθηγητή μέχρι το αργότερο 24-5-2018. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις. (18/05/2018)
Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να αναλάβουν θέμα πτυχιακής εργασίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18 να καταθέσουν την αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας υπογεγραμμένη από τον επόπτη καθηγητή μέχρι το αργότερο 24-5-2018. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις. (18/05/2018)
Προσφορά εθελοντικής εργασίας σε δράση για παιδιά με αναπηρία (15/05/2018)
Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν τελειώσει όλες τις υποχρεώσεις τους μέχρι τις 1/3/2018 και επιθυμούν να ορκιστούν τον Ιούνιο, να προσέλθουν το αργότερο μέχρι τις 20/5/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος για να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας. (14/05/2018)
Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 26146/14-02-2018 Απόφασης με θέμα: "Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους (14/05/2018)
Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία (14/05/2018)
Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS+/Δράση Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 (από 03/09/2018 έως 28/02/2019). (10/05/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι ομάδες Α1, Β1, Γ1, Δ1, θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΕΛΙΝΥΑΕ (Θειρσίου 6, Αθήνα) την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 09:45 π.μ. Ε. Κωνσταντίνου (09/05/2018)
Καλούνται οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας που επιθυμούν να εξεταστούν στη Πτυχιακή τους Εργασία, έως Παρασκευή 11-05-2018 να έχουν καταθέσει αίτημα εξέτασης ΠΕ, στη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν την Ορκομωσία τους. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕ (07/05/2018)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18 (07/05/2018)
μοριοδότηση/εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη συμμετοχή φοιτητών στο εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ψυχική υγεία στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας (07/05/2018)
 Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας
(Επισκεπτών Υγείας) 
Δομή σπουδών

                   

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:
Διάρκεια σε έτη: 4
Εβδομάδες κατ΄ έτος: 38
Διδακτικές μονάδες ECTS
: 240
Συνολικός Φόρτος Εργασίας: 6465 ώρες
Πρακτική Άσκηση: εξάμηνη πρακτική άσκηση μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών
 

Είδος μελέτης:
Πλήρης φοίτηση 


Απαιτήσεις του προγράμματος:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που:α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες E C T S, β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και γ) έχει περατώσει επιτυχώς την πρακτική του άσκηση στο επάγγελμα. 


Σύστημα Βαθμολογίας:

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, η βαθμολογία είναι στη δεκάβαθμη κλίμακα και ειδικότερα:
 
8.5 – 10: Άριστα
 
7,0 – 8,4: Λίαν Καλώς
 
5,0 –6,9:  Καλώς
 
4,0 –4,9:  Ανεπαρκώς
  0.0 –3,9:   Κακώς
 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος η βαθμολογία πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 5,0.


^ Αρχή Σελίδας